Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Zdzisław Wiśniowski, MS

Publication

1. Ślusarczyk M., Wiśniowski Z. (1979). SYWIN – generacyjny system wyszukiwania informacji jako narzędzie wspomagania procesu projektowo-programowego. Konferencja: Technologia i inżynieria opracowywania systemów informatycznych. Lublin. 1979. pp. 56-67.

2. Brzozowska-Reiter D., Wiśniowski Z. (1981). SYWIN – generacyjny system wyszukiwania i wydruku informacji. Informatyka. 16(2). pp. 12-14.

3. Wiśniowski Z. (1984). Rozmyty automat jako model procesu decyzyjnego. Konferencja: Modelowanie cybernetyczne w biologii i medycynie. Akademia Medyczna. Kraków. 1984.

4. Zaprzelski S., Wiśniowski Z. (1985). Numeryczna realizacja modelu przepływu krwi w sercu, Konferencja: VII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Gdańsk. 1985.

5. Caban J., Sykut L., Krukowiecki J., Pawlik M., Wiśniowski Z. (1986). Epidemia wirusowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w województwie miejskim krakowskim w 1982 roku. Przegląd Epidemiologiczny. 40(3). pp. 256-262.

6. Caban J., Sykut L., Krukowiecki J., Pawlik M., Wiśniowski Z. (1987). Chorzy na wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych leczeni w szpitalach województwa miejskiego krakowskiego w 1982 roku. Przegląd Epidemiologiczny. 41(2). pp. 220-225.

7. Martyniak J., Wiśniowski Z., Stanisz K., Trąbka W. (1987). Próba badania struktury grupy pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi przy użyciu metody składowych głównych i analizy skupień. Konferencja: VIII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Kraków. 1987.

8. Stanisz A., Trąbka W., Wiśniowski Z. Trąbka J., Meus J. (1988). Wyniki zastosowania informatycznego systemu profilaktyki zdrowotnej w badaniu dużych populacji, cz. I. Zdrowie Publiczne. 99 (5). pp. 237-244.

9. Caban J., Sykut L., Mossor-Ostrowska J., Żyrkowska-Bieda T., Wiśniowski Z. (1988). Ryzyko i okoliczności pogryzienia ludzi przez psy w Krakowie – na podstawie badań ankietowych. Konferencja: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Materiały naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. pp. 207-209. Puławy. 16-18 wrzesień 1988.

10. Stanisz A., Trąbka W., Wiśniowski Z., Trąbka J., Kopydłowski J. (1988). Wyniki zastosowania informatycznego systemu profilaktyki zdrowotnej w badaniu dużych populacji, cz. II. Zdrowie Publiczne. 99(6). pp. 273-280.

11. Caban J., Doleżal M., Błach A., Wiśniowski Z. (1990). Badania nad występowaniem przeciwciał HIV u więźniów w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Krakowie. Konferencja: AIDS problemem zdrowotnym i wychowawczym. 4 Konferencja Naukowa pt. AIDS problemem zdrowotnym i wychowawczym. pp. 209-214. Kraków. 11-12 maja 1990.

12. Caban J., Doleżal M., Błach A., Wiśniowski Z. (1990). Badania przeciwciał HIV u więźniów w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Krakowie. Przegląd Epidemiologiczny. 44(3). pp. 155-159.

13. Szybiński Z., Rybakowa M., Stanuch H., Wiśniowski Z., Korzeniowska D. (1991). Badania nad skutkami skażenia jodem radioaktywnym i profilaktyki jodowej podjętej w wyniku awarii w Czarnobylu w regionie krakowskim. Endokrynologia Polska. 42(2). pp. 235-240.

14. Szybiński Z., Korzeniowska D., Przybyszowski A., Przybyłowski J., Skalski M., Gołkowski F., Stanuch H., Wiśniowski Z. (1991). Wyniki badań epidemiologicznych podjętych po awarii w Czarnobylu wśród dorosłej części populacji regionu krakowskiego. Endokrynologia Polska. 42(2). pp. 263-271.

15. Wiśniowski Z. (1992). Komputer i jego użytkownicy. W: Informatyka medyczna pod red. J. Trąbki (pp. 27-34). Skrypt. Wyd. I. Akademia Medyczna. Kraków. 1992.

16. Wiśniowski Z. (1992). System operacyjny DOS. W: Informatyka medyczna pod red. J. Trąbki (pp. 35-45). Skrypt. Wyd. I. Akademia Medyczna. Kraków. 1992.

17. Wiśniowski Z. (1992). Praca w systemie operacyjnym DOS. W: Informatyka medyczna pod red. J. Trąbki (pp. 123-128). Skrypt. Wyd. I. Akademia Medyczna. Kraków. 1992.

18. Wiśniowski Z. (1992). Słownik terminów. W: Informatyka medyczna pod red. J. Trąbki (pp. 177-183). Skrypt. Wyd. I. Akademia Medyczna. Kraków. 1992.

19. Piwowar M., Meus J., Grzybowski P., Wiśniowski Z., Roterman I. (2003). Characteristics of repetitive DNA sequences in the human genome. Conference: Fifth European Symposium of the Protein Society. Protein Science. 12(suppl. 1 ) pp. 106 (abstr. 189). Italy. Florence. March 29 - April 2 2003.

20. Grzybowski P., Meus J., Piwowar M., Wiśniowski Z. (2003). Characteristics of repetitive DNA sequences in mouse genome. Conference: Fifth European Symposium of the Protein Society. Protein Science. 12(suppl. 1 ) pp. 106 (abstr. 190). Italy. Florence. March 29 - April 2 2003.

21. Walecki P., Roterman-Konieczna I., Lasoń W., Wiśniowski Z. (2004). Abductive Logic Programming in Medical Diagnosis. Conference: VI International Conference on Artificial Intelligence AI-19'2004. Artificial Intelligence Studies. Vol. 1 No 2(24). pp. 107-115.

22. Jurkowski W., Bryliński M., Konieczny L., Wiśniowski Z., Roterman I. (2004) Conformational Subspace In Simulation of Early-Stage Protein Holding. PROTEINS: Structure, Function, and Bioinformatics. 55. pp. 115-127.

23. Meus J., Brylinski M., Piwowar M., Piwowar P., Wiśniowski Z., Stefaniak J., Konieczny L., Surówka G., Roterman I. (2006). A tabular approach to the sequence-to-structure relation in proteins (tetrapeptide representation) for de novo protein design. Medical Science Monitor. 12(6). BR208-14.

24. Piwowar M., Meus J., Piwowar P., Wiśniowski Z., Stefaniak J., Roterman I. (2006). Tandemly repeated trinucleotides-comparative analysis. Acta Biochimica Polonica. 53(2). pp. 279-287.

25. Wisniowski Z., Malawski M., Szepieniec T., Kochanczyk M., Flis L., Prymula K., Jurkowski W., Broniatowska E., Piwowar M., Roterman-Konieczna I. (2007). Large Scale Pharmacological Experiment on the Grid Protein Folding in EUChinaGrid. Conference: OGF20/EGEE User Forum. EGEE User Forum Book of Abstracts. pp. 85. Manchester. UK. 9-11 May 2007.

26. Basta P., Wadowska-Jaszczynska K., Wiśniowski Z., Krystopowicz W., Przybylska P. (2007). Value of sonomammography utilizing color Doppler technique in qualification of breast cancer patients for sentinel node identification. Polish Journal of Radiology. 72(3). pp. 24-28.

27. Minervini G., Evangelista G., Polticelli F., Piwowar M., Kochanczyk M., Flis Ł, Malawski M., Szepieniec T., Wiśniowski Z., Matczyńska E., Prymula K., Roterman I. (2008). Never born proteins as a test case for ab initio protein structures prediction. Bioinformation. 3(4). pp. 177–179.

28. Kononowicz A., Wiśniowski Z. (2008). MPEG-7 as a Metadata Standard for Indexing of Surgery Videos in Medical E-Learning. Conference: ICCS '08 Proceedings of the 8th international conference on Computational Science, Part III. Springer-VerlagBerlin, Heidelberg ©2008. pp. 188-197. DOI: 10.1007/978-3-540-69389-5_22

29. Prymula K., Piwowar M., Kochanczyk M., Flis L., Malawski M., Szepieniec T., Evangelista G., Minervini G., Polticelli F., Wisniowski Z., Salapa K., Matczynska E., Roterman I.(2009). In silico structural study of random amino acid sequence proteins not present in nature. Chemistry and Biodiversity. 6(12). pp. 2311-2336. DOI: 10.1002/cbdv.200800338

30. Alekseenko A., Wojas-Pelc A., Wiśniowski Z., Czerwińska M. (2010). Fenotyp pacjentów z czerniakiem skóry, znamionami dysplastycznymi oraz znamionami zwykłymi. Przegląd Dermatologiczny. 97(6). pp. 370–377.

31. Prymula K., Piwowar M., Kochańczyk M., Flis L., Malawski M., Szepieniec T., Evangelista G., Minervini G., Polticelli F., Wiśniowski Z., Sałapa K., Matczyńska E., Roterman I. (2010). Large scale computing to search for pharmacologically active proteins. Conference: KU KDM 2010 : third ACC Cyfronet AGH users' conference. Kraków : ACK Cyfronet, cop. 2010. pp. 12-13. Zakopane March 18–19 2010.

32. Evangelista G., Minervini G., Polticelli F., Malawski M., Szepieniec T., Flis L., Prymula K., Kochanczyk M., Matczynska E., Wisniowski Z., Salapa K., Banach M., Roterman I. (2011).Ab initio Protein structure prediction – the hydrophobicity distribution analysis. Bio-Algorithms and Med-Systems. 7(2). pp. 5-12.

33. Składzień T., Górecka K., Wiśniowski Z., Jaworska I., Wójcik E., Mroczek T., Skalski J. (2011). Anxiety, depressiveness and irritability in parents of children treated surgically for congenital heart defects. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 8(4). pp. 479-482.

34. Alekseenko A., Wojas-Pelc A., Lis G.J., Wiśniowski Z., Czerwińska M., Niewiara L., Litwin J.A. (2012). Expression of cyclins A and E in melanocytic skin lesions and its correlation with some clinicopathologic features. Folia Histochemica Cytobiologica. 50(2). pp. 263-269.