Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Dydaktyka

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny prowadzi zajęcia w zakresie: informatyki medycznej, telemedycyny, statystyki oraz genomiki na różnych poziomach zaawansowania. Poniżej zamieszczone zostały sylabusy poszczególnych zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

kierunek: lekarski 

Telemedycyna 2

Telemedycyny z elementami symulacji medycznych

kierunek: lekarsko-dentystyczny 

Informatyka i statystyka medyczna, cz. 1 - I rok
Informatyka i statystyka medyczna, cz. 2 - III rok 

kierunek: dietetyka 

Statystyka (studia I stopnia) - II/III rok
Technologia Informacyjna (studia I stopnia) - II rok
Informatyka (studia II stopnia) - I rok
Statystyka w żywieniu (studia II stopnia) - I rok

 

STUDIA III STOPNIA

Metodologia badań naukowych, Informatyka

 

ZAJECIA FAKULTATYWNE 

e-learning 
Biostatystyka