Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

EuChina

EuChina (2006 - 2008) - zespół bioinformatyki uczestniczył w projekcie europejskim o nazwie EuChina. Projekt ten zakładał ujednolicenie systemu gridowego Europy i Chin. Uczestnikami tego projektu były następujące państwa i instytucje: Beihang University, Beijing (China) · CNIC (China) · IHEP, Beijing (China) ·Peking University, Beijing (China) · GRnet (Greece) ·Consortium GARR (Italy) · Department of Biology, Università di Roma3 (Italy) · INFN (Italy) · Jagiellonian University in Krakow (Poland) · CERN (Switzerland). Zadaniem naszego zespołu było wykonanie obliczeń wielkoskalowych dla zagadnień biologicznych. We współpracy z uniwersytetem Roma Tre w Rzymie przewidywaliśmy struktury białek o sekwencji nie dłuższej niż 60 aminokwasów. Zespół uniwersytetu Roma Tre wykonywał obliczenia wg programu ROSETTA. Zespół krakowski wg modelu „fuzzy oil drop”. Sekwencje aminokwasowe były generowane w systemie random. Oczekiwano, że w tej dużej (10 tys sekwencji wygenerowano) znajdują się białka o aktywności biologicznej, które mogą mieć zastosowanie w farmakologii.