Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Konsorcjum TIM

Konsorcjum TIM (2011-)

Pracownicy Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny uczestniczą również w działaniach inicjatywy TIM ("Technologie Informatyczne Medycyny"). Konsorcjum powołane zostało na mocy porozumienia czterech polskich uczelni: - Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - koordynator projektu - Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie - Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie. Celem konsorcjum jest podejmowanie wspólnych działań naukowych i prac rozwojowych mających zastosowanie w działalności służby zdrowia przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy medycznej i nowatorskich technologii informatycznych wspomagających przebieg profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i leczenia klinicznego.