Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

COST

COST Action BM0601 (2008-2011): Advanced Methods for the Estimate of Human Brain Activity and Conectivity (NeuroMath)

Głównym celem projektu COST BM0601 NeuroMath jest rozwój badań dotyczących matematycznych metod umożliwiających opis aktywności kory mózgowej. Metody te znajdują zastosowanie w nieinwazyjnych technikach obrazowania mózgu tj. EEG i fMRI. Projekt NeuroMath skierowany jest na rozwiązywanie zagadnień związanych z analizą aktywności neuronalnej podczas wykonywania określonych zadań angażujących procesy poznawcze. NeuroMath oferuje interdyscyplinarną platformę współpracy dla młodych naukowców z różnych dziedzin tj. psychologii, neuroinformatyki, neurobiologii, biochemii, matematyki, fizyki i inżynierii biomedycznej. W projekcie NeuroMath biorą udział naukowcy z 14 krajów: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Turcji, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii. Przewodniczącym komitetu naukowego jest Prof. Fabio BABILONI (University of Rome Sapienza).

W ramach COST BM0601 NeuroMath w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny był realizowany projekt „Rola grzbietowobocznej kory przedczołowej w generowaniu skokowych ruchów gałek ocznych. Analiza wielorozdzielcza potencjałów wywołanych za pomocą przekształceń falkowych.” Zasadniczym celem projektu jest określenie roli grzbietowobocznej kory przedczołowej w generowaniu ruchów skokowych oczu (sakad). Poszukiwane są charakterystyczne wzorce aktywności grzbietowobocznej kory przedczołowej podczas wykonywania określonych zadań związanych z generowaniem sakad. Przy wykorzystaniu pomiarów EEG wysokiej rozdzielczości i sakadometru zostały skonstruowane specjalne testy ruchu gałek ocznych. W ramach projektu analizowane są charakterystyczne wzorce aktywności neuronalnej związanej z zaangażowaniem procesów poznawczych w generowanie ruchu sakadowego, jak również różnicowanie aktywności grzbietowobocznej kory przedczołowej w zależności od wykonywania różnych rodzajów sakad (m.in. antisaccades, anticipatory saccades, memory guides saccades). Wymiernym efektem badań jest poszerzenie wiedzy na temat związku pomiędzy aktywnością kory przedczołowej a funkcjonowaniem jąder podstawy.

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny brał udział również w następujących projektach COST:

COST Action B27 (2005-2009): Electric Neuronal Oscillations and Cognition (ENOC)

COST Action BM0605 (2008-2011): Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach