Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

POLONIUM

POLONIUM (2012 – 2014) – jest to projekt kategorii współpracy bilateralnej: Polska-Francja. Uniwersytet Marie et Pierre Curie w Paryżu zaproponował nam współpracę w dziedzinie bioinformatyki. Projekt dotyczy konstrukcji modelu do

in silico

identyfikacji roli jądra hydrofobowego w kształtowaniu struktury III-rzędowej białek.