Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Dr Piotr Walecki

Opis obszaru, zakresu, metod badawczych, tematyki prowadzonych badań

Neuropsychologia, neuroinformatyka, informatyka medyczna, telemedycyna. Badania nad zastosowaniem psychofizjologicznych metod diagnostycznych (okulografia, sakadometria, psychomotoryka, reakcja skórno-galwaniczna, elektroencefalografia, testy neuropsychologiczne) w przypadku takich chorób jak ADHD, schizofrenia, autyzm, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wprowadzanie innowacyjnych metod diagnostyki opartych o zaawansowaną ilościową i jakościową analizę obiektywnych danych psychofizjologicznych. Badania z dziedziny psychofarmakologii - określenie wpływu substancji psychoaktywnych (morfina, metadon, alkohol i in.) na funkcje poznawcze, motoryczne i emocjonalne. Zastosowanie zarówno własnych autorskich metod diagnostycznych (sakadometria, psycho- i grafo-motoryka), jak i wdrażanie najnowszych testów neuropsychologicznych (NAB - Neuropsychological Assessment Battery, IGT - Iowa Gambling Task, PRT - Pursuit Rotor Task i in.). Modelowanie i symulacja funkcji kognitywnych i motorycznych.

 

PEŁNA LISTA PUBLIKACJI

 

Wybrane publikacje 

Autorzy: Edward Jacek Gorzelańczyk, Piotr Walecki, Julia Feit, Marek Kunc, Ayman Fareed.
Tytuł oryginału: Improvement of Saccadic Functions After Dosing with Methadone in Opioid Addicted Individuals.
Czasopismo: J. Addict. Dis.
Szczegóły:
2016 : Vol. 35, nr 1, s. 52-57, bibliogr. 27 poz., abstr.

Autorzy: Edward Jacek Gorzelańczyk, Ayman Fareed, Piotr Walecki, Julia Feit, Marek Kunc.
Tytuł oryginału: Risk behavior in opioid-dependent individuals after the administration of a therapeutic dose of methadone.
Czasopismo: Am. J. Addict.
Szczegóły: 2014 : Vol. 23, nr 6, s. 608-612, bibliogr. 54 poz.
p-ISSN: 1055-0496

Autorzy: Julia Feit, Marek Kunc, Piotr Walecki, Edward Jacek Gorzelańczyk.
Tytuł oryginału: Oculomotor disturbances in HIV-positive individuals treated with methadone.
Czasopismo: Postępy Hig. Med. Dośw. (Online)
Szczegóły: 2014 : T. 68, s. 1415-1420, il., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Advances in Hygiene and Experimental Medicine
p-ISSN: 0032-5449

Autorzy: Piotr Walecki, Wojciech Lasoń, Marek Kunc, Edward J. Gorzelańczyk.
Tytuł oryginału: Analysis of tremor in motor learning task.
Czasopismo: Bio-Algorithms Med-Syst. (Print)
Szczegóły: 2013 : Vol. 9, nr 1, s. 45-52, il., bibliogr. 21 poz., abstr.
p-ISSN: 1896-530X

Autorzy: Edward Gorzelanczyk, Piotr Podlipniak, Piotr Walecki.
Tytuł oryginału: Measurement of changes in skin conductance evoked by musical stimuli.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: ed. Yuri Dekhtyar, Alexei Katashev, Linda Lancere
Adres wydawniczy: Heidelberg : Springer, 2013
p-ISBN: 978-3-642-34196-0

Autorzy: P[iotr] Walecki, W[ojciech] Lason, E[dward] Gorzelańczyk.
Tytuł oryginału: Effect of a single therapeutic dose of methadone on hand-eye coordination and motor learning in opioid-addicted subjects.
Czasopismo: Eur. Psychiatry
Szczegóły: 2012 : Vol. 27, suppl. 1, abstr. P-1121
p-ISSN: 0924-9338

Autorzy: P[iotr] Walecki, W[ładysław] Lasoń, M. Ziółkowski, E[dward] J. Gorzelańczyk.
Tytuł oryginału: Risk behavior in opioid-dependent individuals after administration therapeutic dose of methadone.
Czasopismo: Eur. Psychiatry
Szczegóły: 2012 : Vol. 27, suppl. 1, abstr. P-109
p-ISSN: 0924-9338

Autorzy: P[iotr] Walecki, W[ładysław] Lasoń, M. Ziółkowski, E[dward] J. Gorzelańczyk.
Tytuł oryginału: Risk behavior in opioid-dependent individuals after administration therapeutic dose of methadone.
Czasopismo: Eur. Psychiatry
Szczegóły: 2012 : Vol. 27, suppl. 1, abstr. P-109
p-ISSN: 0924-9338

Autorzy: P[iotr] Walecki, E[dward] J. Gorzelanczyk.
Tytuł oryginału: Differences of saccadic refixations in ADHD/HKD and non-ADHD individuals.
Czasopismo: J. Neurol.
Szczegóły: 2012 : Vol. 258, suppl. 1, s. S128, abstr. P521
p-ISSN: 0340-5354

Autorzy: P[iotr] Walecki, W[ładysław] Lason, J. Feit, E[dward] J. Gorzelanczyk.
Tytuł oryginału: Effects of μ-opioid receptor agonist on saccadic refixations.
Czasopismo: J. Neurol.
Szczegóły: 2012 : Vol. 258, suppl. 1, s. S128, abstr. P520
p-ISSN: 0340-5354